Home > 커뮤니티 > 행사일정          


2019년 11월 행사안내  

제목을 클릭하면 내용을 확인할 수 있습니다
            1 (금) 2 (토)
오전              
오후              
야간              
  3 (일) 4 (월) 5 (화) 6 (수) 7 (목) 8 (금) 9 (토)
오전              
오후              
야간              
  10 (일) 11 (월) 12 (화) 13 (수) 14 (목) 15 (금) 16 (토)
오전              
오후              
야간              
  17 (일) 18 (월) 19 (화) 20 (수) 21 (목) 22 (금) 23 (토)
오전              
오후              
야간              
  24 (일) 25 (월) 26 (화) 27 (수) 28 (목) 29 (금) 30 (토)
오전              
오후              
야간              

 
 
개인정보 보호정책 | Contact Us | Admin | Site Map | 운동사검색
(06643)서울시 서초구 효령로 303(서초동) 부속상가 10동 304호 TEL (02)586-3813/ FAX (02) 586-3819
E-Mail. 협회 tokacep@hanmail.net   학회 kak@hanmail.net
Copyright(c) 1999-2013 by KACEP. All rights reserved.